Sắp xếp:

Thịt sạch

Thăn ngoại bò Úc
0938793333
Đùi cừu rút xương
0938793333
Sườn Cừu lọc sạch cắt Chop
0938793333
Thịt lõi Vai Bò Mỹ - top blade
0938793333
đùi cừu nguyên xương
0938793333
Sườn cừu có xương sống
0938793333

bắp cừu

250.000₫
bắp cừu
0938793333
thăn vai bò mỹ - ribeye
0938793333
Thịt Sườn Bò Mỹ Có Xương
0938793333

dẻ sườn non

375.000₫
dẻ sườn non
0938793333
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC - TENDERLOIN
0938793333
THỊT NẠC ĐÙI ÚC - TOPSIDE
0938793333
BẮP BÒ ÚC - SHIN SHANK
0938793333
THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC - STRIPLOIN
0938793333